گیتار

نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود گیتار شش سیم دارد . در زمان حکومت اسلام در اسپانیا، این ساز توسط مخترع ایرانی زریاب و چند تن از شاگردانش به اندلس برده شد. در آن زمان به گیتار، کیتارا یا قیتارا می‌گفتند و نام کنونی آن برگرفته از همین نام است.